Verktyg och metoder

Många verktyg och metoder finns att tillgå i de allra flesta situationer. Att känna till dem i teorin är en sak. Att omsätta dem i praktiken är en helt annan. Det gäller att veta när man ska analysera och när man ska agera. För det krävs erfarenhet såväl som goda rådgivare.

Nedan återfinns en lista över en bråkdel av de verktyg och metoder som finns att tillgå och som Eucomp har praktiserat genom åren.

Vilka är dina erfarenheter av metoderna nedan? Kommentera och ge synpunkter på bloggen!

  • TRIZ/TIPS Altzhuler. Theory of Inventive Problem Solving
    Den ryskepatentingenjören som omsatte alla patent han såg till innovativa lösningar. Här är sätt att genom fysiska parametrar överkomma tekniska problem och inte bara avhjälpa symptom. Dessutom spännande teorier om teknikutveckling – statiskt till segment, segment till vektorer, vektorer till upptagande av annat system eller upptar annat system
  • De Bonos Hattar Genial i all sin enkelhet. Hur att överkomma olika betänkligheter och att snabbt komma framåt i grupplösningar.
  • ConJoint analyser Hur att analysera och värdera motstridiga kundbehov för att bättre kravsätta produkten vid ny – eller vidareutveckling
  • NLP Neuro Language Programming Hur att lyckas med det man förutsätter sig. Kraftfullt. Enkelt.
  • Situationsanpassat ledarskap Hur man coachar varje individ utefter dennes förutsättningar.
  • Bostonmatriser Ja vad skulle vi göra utan dem? Bena ut och visualisera flervariabla problem! Men använd den med förstånd – endimensionella Bostonmatriser är mer till besvär än till nytta!
  • Riskanalyser Allt från marknadsetableringar och kundsegmenteringar till patientsäkerhet och projektgenomförande. Riskanalysen är nödvändig för att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.
  • Med mera…