Ibland behövs det draghjälp

Har ni en produktidé som berör teknik som ligger utanför företagets kärnkompetenser?

Har ni ett behov av att snabbt konstaterat om produktidén håller? Att kostnadseffektivt avgöra om idén kan bli en producerbart lönsam produkt med önskade egenskaper?

Är du själv utan någon att bolla din idé med?  Och inte vill anställa fast personal innan produktidén är säkrad?

Har ni ett behov av att lösa kniviga produktproblem med många motstridiga kundbehov? Och som ingen i er organisation har tid och möjlighet att koncentrera sig på?

Faller produkten inom medicintekniska direktivet?

Ser ni att tidsfönstret för produktidén är begränsat? Behöver ni ta fram funktionsmodeller med produktionsmetoder som inte finns inom bolaget?

Då finns Eucomp att tillgå. Här kan ni hyra projektledare, operativ chef eller helt enkelt en ”fri radikal” för

 • Projektledning nyutveckling fram till ”proof-of-concept”
 • Verksamhetsutveckling såsom framtagning av:
  • Produktportfölj strategier
  • Produktutvecklingsplaner
  • Affärsplan och prospects
  • Riskminimering
  • Verksamhetsutveckling
  • Klinisk verifieringsplan

Vi har erfarenheten, kompetensen, intresset och metoderna för att snabbt åstadkomma resultat där ditt bolag behöver det!

Välkommen att kontakta oss för mer information.