2014-06-01: Eucomp fortsätter uppdrag i deviceprojekt på AstraZeneca

2013-05-01: Eucomp nu på uppdrag som projektledare i deviceprojekt på AstraZeneca

2013-01-15: Medtech West seminarium. Tekniken och vården. Mycket tänkvärt om hur framtidens vård sker med teknik patientnära!

2012-10-05:  Eucomp är nu medlem i Medicin i Väst (MIV), ett nätverk med målsättning att stärka företag i västra Sverige som är verksamma inom Life Science och de som är under utveckling eller etablering.

2012-03-01: Eucomp coachar verksamhetsetablering – Nourish&Flourish lanserar hemsidan för holisitc retreats bröstcancerpatienter.